Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde 15. desember 2023 – Aktuelt

SVs hovedinnlegg i budsjettdebatten 2023

Her kan du lese hele hovedinnlegget som SVs gruppeleder Arild Iversen holdt i kommunestyret torsdag 14.12. Du finner videoopptak av samme innlegg på vår facebookside også. Kjære ordfører! SV legger frem et budsjett for framtiden. Pandemien viste oss at samfunnet er tett sammenvevd og at alle spiller en viktig rolle for at hjulene skal gå […]
SV illustrasjonsbilde 10. november 2023 – Ukategorisert – Aktuelt

Askøy – styrt på disposisjoner

Gjennom årene har vi opplevd enorme problemer knyttet lemfeldig håndtering av dispensasjonssøknader fra utbyggere av boligfelt. Det gis stadig fritak fra å ta hensyn til vann, kloakk, skolekapasitet og andre rekkefølgebestemmelser. I mange tilfeller sitter beboerne eller kommunen (altså skattebetalerne) igjen med problemene og regningene. I første møtet i Utvalg for teknikk og miljø denne […]
SV illustrasjonsbilde 28. oktober 2023 – Aktuelt

Ny kommunestyregruppe

Nå er de fleste verv i Askøy kommunestyre besatt. SV er ikke i posisjon, men lover aktiv, saklig og tydelig opposisjon. Vi har tre i kommunestyret: Arild Iversen, Mona K Larsen og Rafael Cobo Garrido. Se bildet nederst i artikkelen.Øvrige SVere. i råd og utvalg:Formannskap: Arild Iversen fast medlem. Mona K Larsen er første vara […]
SV illustrasjonsbilde 11. oktober 2023 – Aktuelt

Avfallsanlegg i Marikoven?

Askøy SV ber om at kommunen uttaler seg om søknaden om avfallsanlegg på tomten til Chemco i Marikoven. Da plan 413 var til behandling i kommunestyret, stemte Miljøpartiet de grønne og SV imot. Jeg viser til at Statsforvalteren har en sak på høring, se linken her: https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/hoyringar/2023/11/jordtippen-as-sokjer-om-etablering-av-avfallsanlegg-i-marikoven/ Saken handler om å etablere et anlegg for […]
SV illustrasjonsbilde 4. oktober 2023 – Aktuelt

UANSVARLIG ØKONOMISK STYRING

Formannskapet i Askøy har nettopp fått oppdaterte regnskapstall og prognose for kommunens økonomi ut året. Det er skremmende lesning. Med Høyre, Fremskrittpartier og Pensjonistpartiet i spissen har kommunen nå stø kurs i retning ROBEK, en statlig variant av skifteretten, der kommunen mister store deler av sin økonomiske styringsrett. Prognosen ut dette året er 34 millioner kroner […]
SV illustrasjonsbilde 26. september 2023 – Aktuelt

SFO-alarm i Askøy

Valgkamp er en spennende tid.  Da treffer ofte politikere flere folk og velgere enn vanlig. Blant alle som har kontaktet oss i SV er det tre foreldre/ansatte som har meldt fra om graverende arbeidsforhold ved noen SFOer i kommunen. Vi har bedt dem skrive med egne ord hvordan de opplever tilbudet på skolene utenom skoletiden. […]
SV illustrasjonsbilde 23. september 2023 – Aktuelt

Innspill til forhandlingene om statsbudsjett 2024

SVs Stortingsgruppe har bedt lokallag og medlemmer om innspill til hva som bør tas opp i forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene i høst. Askøy SV bad den nye kommunestyregruppen gjøre en prioritering. Dette er sendt til Kari Elisabet Kaski som er SVs medlem i finanskomiteen. Vi ser viktigheten av å være et nasjonalt parti med […]
SV illustrasjonsbilde 16. september 2023 – Aktuelt

Da er valget over for denne gang!

Det er med ærbødig respekt for demokratiet jeg når går inn i min første periode i kommunestyret i Askøy kommune etter fire år i underutvalg for teknikk og miljø («byggesaker»). Det ble en sterk oppgang med 2,7 prosent for Askøy SV. Med 1194 stemmer, altså 8,4 % av dem som stemte og ett nytt mandat […]
SV illustrasjonsbilde 8. september 2023 – Aktuelt

Nå gjelder det!

Valgkampen nærmer seg slutten. Som førstekandidat for SV har det vært travle, men samtidig fantastisk fine uker. Da valgkampen åpnet holdt jeg appell på Askøy Amfi. Den er fortsatt like aktuell, og jeg vil derfor gjenta deler av den nå:Valget handler om vi bygger skolene på Erdal – eller ikke,om vi skal redde Eidsvika og […]
SV illustrasjonsbilde 6. september 2023 – Aktuelt

Vanskelig å Velge i Valget?

Kanskje du ikke er så interessert eller informert om standpunktene til partiene i ulike saker som politikerne nå trekker frem i valgkampen. Det gjør det ikke lettere når alle sier mye det samme om at vi vil ha bedre skoler, bedre eldreomsorg, flere arbeidsplasser, utvikling i nord og av Kleppestø etc.Da blir det gjerne til […]
SV illustrasjonsbilde 5. september 2023 – Aktuelt

Stem sosialt venstreparti – SV!

SV har vært og er svært bekymret for den negative utviklingen vi har sett når det gjelder sosialpolitikken.  Mange av de av oss som sliter økonomisk har gjennom mange år opplevd kutt i ytelser, innstramminger i trygd. Dette har særlig rammet syke, uføre og arbeidsledige. Listen over Solberg-regjeringen kutt er lang. Etter siste stortingsvalg har […]
SV illustrasjonsbilde 3. september 2023 – Aktuelt

Hvordan bygge skole på Erdal?

Det er flott at skolebygging på Erdal er blitt en valgkampsak. Behovet for ny skole bør være tydelig for alle. Ungdomsskolen er full. Det samme er  barneskolen og her har Høyre og FrP reist en brakkeby som mest minner om et anleggsområde.  Skolebarna fortjener bedre. Dessverre har byggingen blitt trenert. Da det kom innspill fra […]
1 2 3 4 5 9