Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde 26. september 2023 – Aktuelt

SFO-alarm i Askøy

Valgkamp er en spennende tid.  Da treffer ofte politikere flere folk og velgere enn vanlig. Blant alle som har kontaktet oss i SV er det tre foreldre/ansatte som har meldt fra om graverende arbeidsforhold ved noen SFOer i kommunen. Vi har bedt dem skrive med egne ord hvordan de opplever tilbudet på skolene utenom skoletiden. […]
SV illustrasjonsbilde 23. september 2023 – Aktuelt

Innspill til forhandlingene om statsbudsjett 2024

SVs Stortingsgruppe har bedt lokallag og medlemmer om innspill til hva som bør tas opp i forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene i høst. Askøy SV bad den nye kommunestyregruppen gjøre en prioritering. Dette er sendt til Kari Elisabet Kaski som er SVs medlem i finanskomiteen. Vi ser viktigheten av å være et nasjonalt parti med […]
SV illustrasjonsbilde 16. september 2023 – Aktuelt

Da er valget over for denne gang!

Det er med ærbødig respekt for demokratiet jeg når går inn i min første periode i kommunestyret i Askøy kommune etter fire år i underutvalg for teknikk og miljø («byggesaker»). Det ble en sterk oppgang med 2,7 prosent for Askøy SV. Med 1194 stemmer, altså 8,4 % av dem som stemte og ett nytt mandat […]
SV illustrasjonsbilde 8. september 2023 – Aktuelt

Nå gjelder det!

Valgkampen nærmer seg slutten. Som førstekandidat for SV har det vært travle, men samtidig fantastisk fine uker. Da valgkampen åpnet holdt jeg appell på Askøy Amfi. Den er fortsatt like aktuell, og jeg vil derfor gjenta deler av den nå:Valget handler om vi bygger skolene på Erdal – eller ikke,om vi skal redde Eidsvika og […]
SV illustrasjonsbilde 6. september 2023 – Aktuelt

Vanskelig å Velge i Valget?

Kanskje du ikke er så interessert eller informert om standpunktene til partiene i ulike saker som politikerne nå trekker frem i valgkampen. Det gjør det ikke lettere når alle sier mye det samme om at vi vil ha bedre skoler, bedre eldreomsorg, flere arbeidsplasser, utvikling i nord og av Kleppestø etc.Da blir det gjerne til […]
SV illustrasjonsbilde 5. september 2023 – Aktuelt

Stem sosialt venstreparti – SV!

SV har vært og er svært bekymret for den negative utviklingen vi har sett når det gjelder sosialpolitikken.  Mange av de av oss som sliter økonomisk har gjennom mange år opplevd kutt i ytelser, innstramminger i trygd. Dette har særlig rammet syke, uføre og arbeidsledige. Listen over Solberg-regjeringen kutt er lang. Etter siste stortingsvalg har […]
SV illustrasjonsbilde 3. september 2023 – Aktuelt

Hvordan bygge skole på Erdal?

Det er flott at skolebygging på Erdal er blitt en valgkampsak. Behovet for ny skole bør være tydelig for alle. Ungdomsskolen er full. Det samme er  barneskolen og her har Høyre og FrP reist en brakkeby som mest minner om et anleggsområde.  Skolebarna fortjener bedre. Dessverre har byggingen blitt trenert. Da det kom innspill fra […]
SV illustrasjonsbilde 2. september 2023 – Aktuelt

SVs svar til «Askøyværingen»

Hva må til for å snu utviklingen med økende vold og trusler i skolen? Flere voksne som barne- og ungdomsarbeidere, miljøveiledere og helsesykepleiere. SV vil gi skolene ressurser til å opprette fem nye årsverk i hvert skoleår i neste fireårsperiode. Kampanjen Mobbefri skole fra 2017 må tas frem igjen. Trange fysiske rammer gir økt konfliktnivå. […]
SV illustrasjonsbilde 1. september 2023 – Aktuelt

Kommunalt frikort for helsetjenester

Det er ofte dyrt å bli syk. Utgifter til medisiner, legebesøk, behandling kan fort komme opp i store summer. Mange av støtteordningene vi har hatt i Norge er betydelig strammet inn, særlig da Erna Solberg satt med makten. De som har lavest inntekt sliter mest med disse regningene. Selv om NAV tradisjonelle frikortordning kan hjelpe […]
SV illustrasjonsbilde 29. august 2023 – Aktuelt

«Fordi forandring fryder»

Dette er overskriften på SVs brosjyre som er delt ut i postkassene i år. Det er alltid gøy med bokstavrim, men det ligger stort alvor bak formuleringen. For sjelden har Askøy opplevd så mye stillstand og lite handlekraft. Noen eksempler: Kommuneplanens arealplan (KPA) er den viktigste planen vi har i kommunen. Her bestemmes bruk av […]
SV illustrasjonsbilde 25. august 2023 – Aktuelt

Villedende markedsføring fra Frp

I løpet av valgkampen har det vokst fram en unik stemning i askøypolitikken, en atmosfære preget av samhold og vilje til å arbeide sammen. Vi har snakket varmt både om vår egen politikk, men også hvordan samarbeid kan forme fremtiden for Askøy. Vi har øynet et håp om et nytt kommunestyre, som ville favne bredt […]
SV illustrasjonsbilde 24. august 2023 – Aktuelt

Arild Iversen som ordfører!

Av: Sølvi Folkedal    Silje Guleng     Liv Axdal    Sigrun Haarklau    Gørild WoldLinda Brynjulfsen      Janniche K. Eichner     Ida M. Hellebø      Ann-Alise Leirheim Vi som har signert dette innlegget står ikke på valg 11. september, men vi er brennende opptatt av politikk og hvordan Askøy skal utvikle seg i årene som kommer. Vårt parti i år […]
1 2 3 6