Aktuelt

Alle
SV illustrasjonsbilde 24. august 2023 – Aktuelt

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK ER GOD ELDREPOLITIKK

Askøy SV har programfestet at alle over 80 år i kommunen skal få tilbud om hjemmebesøk. Hensikten med besøket skal være å få kartlagt tema som sikkerhet i hjemmet, fysisk helse, boforhold, selvhjulpenhet, ernæring, sosialt nettverk, hjelpemidler og aktiviteter. Besøkene bør i større grad vektlegge helsefremmende enn sykdomsforebyggende forhold. I dag skjer tilsvarende besøk når […]
SV illustrasjonsbilde 19. august 2023 – Aktuelt

Fire nye år med stillstand, eller fellesløft for Askøy?

Utfordringer på grunn av økt rente, strømpriser, inflasjon og høye kommunale avgifter er noe mange kjenner på. Det har samtidig gått inflasjon i å være garantist mot eiendomsskatt på Askøy, som i motsetning til 90 % av landets kommuner ikke har en slik skatt. Vi legger her fram Askøy SVs forslag om en rettferdig og […]
SV illustrasjonsbilde 16. august 2023 – Aktuelt

MØTE OM VELFERD OG SOSIAL TRYGGHET

Rødt Askøy og Askøy SV inviterer til åpent møte om velferd og sosial trygghet.Tid: torsdag 17. august kl 1800Sted: Fargeriet, Strusshamn kultursenter, Askøy Bakgrunn for møtet: Forskjellene øker i Norge. Det blir større og større gap mellom milliardærer og vanlige folk. Bare i Askøy viser statistikk at det er om lag 2000 mennesker som lever […]
SV illustrasjonsbilde 15. august 2023 – Aktuelt

Offensiv barnehagepolitikk

Så langt i valgkampen er det ingen parti som har tatt opp situasjonen i barnehagesektoren i kommunen. Det er synd, for her er det på tide med en mer offensiv politikk enn det vi har sett siste fire årene. Det gode med sektoren er at vi har full dekning. Ja, faktisk overdekning. Derfor fremstår det […]
SV illustrasjonsbilde 14. august 2023 – Aktuelt

Sosial og økonomisk ulikhet i Askøy

Husstandene på Askøy har de syvende høyeste gjennomsnittsinntektene i Norge, men likevel ser vi økende matkøer og sosial ulikhet på øyen. Dette er et problem vi ikke kan ignorere. Det handler om mer enn penger – det handler om vårt fellesskap, vår verdighet, og fremtiden til våre barn. Problemet er sammensatt og krever handling på […]
SV illustrasjonsbilde 13. august 2023 – Aktuelt

Optimal lykke eller minimum ulykke?

Lykke oppnås av svært forskjellige individuelle årsaker, og derfor er det vanskelig å definere en politikk som optimaliserer lykke for de fleste. Imidlertid er det mye større felles enighet om hva som gjør oss triste og ulykkelige, og derfor bør politikk i stor grad handle om å minimalisere ulykke for de fleste, som for eksempel:
SV illustrasjonsbilde 8. august 2023 – Aktuelt

Gratis trygghetsalarm!

Det nytter med røde folkevalgte. Nå har Stavanger innført en ordning der trygghetsalarmene er gratis. Varaordføreren der sier at det skal ikke koste å føle seg trygg. Vi kunne ikke sagt oss mer enig.  Det er særlig Rødt og SV som har vært pådriver i denne politikken. Nå stiller Ap og de andre i flertallet […]
SV illustrasjonsbilde 6. august 2023 – Aktuelt

Kommunalt ansatt?

Dette er et åpent brev til alle askøyværinger som jobber i Askøy kommune. Jeg står på SVs valgliste og er bevisst på at som mulig kommende politiker er jeg «øverste arbeidsgiver» for alle ansatte. Dette er et stort ansvar å ha og må tas på alvor. Tre tema i den anledning; Først: Høyres leder, Erna […]
SV illustrasjonsbilde 30. juli 2023 – Aktuelt

SV vil investere i unge

Kleppestø senter har lenge vært et sted der ungdommer samles, men det har også blitt et bekymringsfullt symbol på utfordringene vi står overfor når det gjelder rus og kriminalitet blant unge på Askøy. Politiet har uttrykt sin bekymring, og vi som samfunn må ta dette på alvor. Det er på tide å ta grep og […]
SV illustrasjonsbilde 27. juli 2023 – Aktuelt

Ja til allemannsretten!

Askøy SV er tilhenger av folks rett til fri ferdsel i naturen. Vi jobber mot privatisering av strandsonen og naturområder i kommunen vår. Allemannsretten garanterer for retten til å oppholde seg i naturen uavhengig av hvem som eier grunnen. De tre hovedelementene i retten er ferdsels-, oppholds- og høstingsrett. Turer til fots og på ski, […]
SV illustrasjonsbilde 24. juli 2023 – Aktuelt

Støtte til Norsk Folkehjelp?

SVs gruppeleder Rafael Garrido Cobo har sendt dette brevet til ordfører i Askøy: Det er med stor bekymring SV leser at Norsk Folkehjelp sliter med økonomien i en slik grad at det kan bli snakk om nedlegging. NF Askøy har startet en spleis, men det er langt igjen før summene kommer opp i nødvendig størrelse. […]
SV illustrasjonsbilde 13. juli 2023 – Aktuelt

Asbjørn Bjørnset til minne

Det var med sorg vi i SV mottok meldingen om at Asbjørn Bjørnset var død. Han måtte gi tapt for kreften, 84 år gammel. Asbjørn var en veteran i SV-bevegelsen. Han var med fra starten av med stiftingen av Sosialistisk Folkeparti, deltok på splittelseslandsmøtet i 1968 og på samlingskongressen i 1975.  Han representerte partiet i […]
1 2 3 4 6