SV vil bevare skolene, bygdene, naturen og åpenheten

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 18. juni 2024
Oppdatert: 18. juni 2024
Lesetid: ca. 3 min


SV blir angrepet av FrP, som forsøker å løpe fra ansvaret for skolenedleggelser de selv nå legger opp til. Det er skremmende forutsigbart. La meg sitere en epost jeg sendte til en bekymret forelder på Davanger skole den 30.mai:
«I tiden som kommer vil høyrepartiene rette fokus mot prosess, de vil forsøke å dreie debatten mot arealplanen og peke på at den henger sammen med skolebruksplanen. Om de bruker det som et argument, må dere vite at arealplanen tidligst kan fullføres høsten 2025, mens skolebruksplanen må godkjennes i år. De vil si at «det er viktig at vi vet hvor det skal bygges, for å planlegge skolene».
For oss er det uforståelig at skolebruksplanen skal vedtas først. Dere bør stille spørsmålet om høyrepartiene først vil legge ned skolene og deretter legge til rett for boligbygging i bygdene? Det henger ikke på greip, mener vi. For å understreke dette, kan det nevnes at med en arealplan klar tidligst høsten 2025, tar det uansett flere år før boligene kan tas i bruk. Hva er den langsiktige planen her? Skal skolene åpnes opp igjen en gang på slutten av 2020-tallet?»
La det ikke være noen tvil: SV ønsker å bevare skolene og bygdene på hele Askøy! Derfor har vi ingen interesse av at skolebruksplanen skal fornyes nå, fordi sannheten er at FrP, Pensjonistpartiet, Venstre, Høyre og KrF har vedtatt å spare 15 millioner kroner på endring av skolestrukturen vår. Oversatt fra budsjettspråk, betyr det «å legge ned skoler».
Å trekke inn arealplanleggingen er åpenbart et dårlig tilslørt røykteppe i den pågående kampen for skolene. På lang sikt er arealplanen av stor betydning, men de boligene som det åpnes for om arealplanen vedtas neste år, er ikke innflyttingsklare før mange, mange år etter at FrP har kuttet i antall skoler.
Fremskrittspartiet insinuerer at vi ikke ønsker innsyn og åpenhet, når de skriver: «Nå vil det være mulig for innbyggerne å følge med på hvilken utvikling de faktisk ønsker for bygdene i arealplanen. Å bli kikket i kortene er noe de kanskje ikke ønsker.» Vi har ingenting å skjule og vil kjempe for at også de andre partiene holder de har allerede har lovet om skolene.
Vi ønsker absolutt å bli kikket i kortene. Da kan velgerne se at vi ikke stemmer for dispensasjoner fra lovverket for å sette til side krav om trygge skoleveier, tilgang til offentlig transport, vern av landbruksjord, sårbare naturverdier og friluftsliv. Vi ønsker en boligbygging basert på demokratisk vedtatte planer!
FrP og Høyre har styrt denne øyen i mange, mange år og har lagt opp til overfylte skoler sør på Askøy, mens bygdene har blitt uttømt. De har liten troverdighet i denne saken, rett og slett. Det har etter vårt syn i altfor stor grad vært utbyggerne og deres kommersielle interesser som har fått bestemme hvor og hvordan det har blitt bygget på Askøy.
Når det gjelder åpenhet, er jeg nå usikker på om FrP fulgte med i forrige kommunestyremøte. Da snakket vi varmt om streaming av møtene i de utvalgene som behandler saker om både skole og boligbygging. Vi har snakket om å bygge ned terskelen for innbyggerne til å engasjere seg politisk og forstå lokalpolitikken. Vi har altså ingenting å skjule.

Bilde av Arild Iversen, Askøy SVs ordførerkandidat
Arild Iversen, SV.