SV om vedlikehold skoler

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 13. juni 2024
Oppdatert: 11. juni 2024
Lesetid: ca. 2 min

«Askøyværingen» har spurt alle partier om hva de mener om (manglende) vedlikehold av skolene.
Her kan du lese svaret som SVs Arild Iversen har sendt til avisen:

AV: Hva tenker ditt parti om vedlikeholdet i skolene, og hvordan dagens situasjon er?
– Askøy SV har helt siden 2015 satt fokus på manglende vedlikehold av Askøyskolene og vi gikk hardt ut i 2020 for å rette oppmerksomhet mot nettopp dette. Vedlikeholdsetterslepet har økt siden den gang, på tross av at det ble brukt statlige midler under koronapandemien på vedlikehold.

Søndag 9. juni tok vi dette bildet (se nederst) på Kleppestø barneskole, den nyeste skolen vi har. Skadene på veggen har fått utvikle seg i flere måneder og nå er isolasjonen åpen mot vær og vind, gnagerbeskyttelsen er borte og det er bare et spørsmål om tid før skadene blir mer omfattende. Det er ikke engang satte opp noe midlertidig for å forhindre ytterligere skader. Det koster å være fattig.
AV: Hva vil ditt parti gjøre for å bedre vedlikeholdet?
– Vi vil fortsette å prioritere vedlikehold av offentlige bygg i våre budsjetter. Om velgerne støtter oss, kan vi starte å snu skuten allerede etter neste valg. Vi vil prioritere vedlikehold om vi får lov av velgerne til å bestemme. Vedlikeholdsetterslepet var en av hovedgrunnene vi hadde for å innføre eiendomsskatt i 2016. Vi la da fram en 4-års-plan på drøye 60 millioner kroner, men da Kurt Hæggernes gikk ut av AP og inn i Pensjonistpartiet, stemte han mot budsjettet og ødela for denne planen.

Vi vil sitere vår egen Veronicka Ruud, som i 2023 skrev i Askøyværingen: «Man får til syvende og sist den skolen man er villig til å betale for. Høyre og Frp har aldri vært de partiene på Askøy som har ønsket å bruke flest ressurser på skolen. Det er bare å se på historien.»

AV: Hvor viktig mener dere foreldre sin innsats er for oppgraderinger av skoleområdene, og er det slik det bør være?
– Innsatsen som legges ned i dag er imponerende, men vi mener at foreldrene ikke skal drive dugnad for å sikre barna sine et godt skolemiljø. Foreldre til skolebarn har nok å gjøre. De skal ikke være byggherrer og tilretteleggere for offentlig virksomhet på fritiden sin. Vedlikehold og utvikling av skoleområdene er et kommunalt ansvar.