Mange jobber deltid i Askøy

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 12. juni 2024
Oppdatert: 12. juni 2024
Lesetid: ca. 2 min

I en melding til politikerne i Askøy kom det frem at hele 753 ansatte i kommunen arbeider i deltidsstillinger. Dette til tross for at kommunen i mange år har prøvd å ha en «heltidskultur». Nå har det riktignok vært jobbet godt i administrasjonen med dette problemer de siste årene, men tallet er altfor høyt. Vi i SV savner også mer detaljert statistikk.  Vi får opplyst at 15 % av dem som arbeider deltid vil og kan jobbe mer. Dette bør løses innen kort tid.

Men hele 85 % har enten ikke besvart undersøkelsen eller sagt at de ikke ønsker heltid. Her burde vi fått vite mer.  Alle forstår at ansatte som er delvis uføre bare kan jobbe deltid. Det er også greit å ha studenter og skoleelever inne i mindre stillingsbrøker. Da kan de spe på studielånene sine for å klare utgifter.  Det burde selvsagt også kommet frem hvor mange som er i deltid og som kunne utvide stillingene sine hvis forholdene ble lagt til rette for det.

SV er opptatt av dette av to grunner. For det første ser vi at svært mange av de som arbeider deltid ender opp som minstepensjonister eller med svært lave pensjoner. Det er et problem for den enkelte, men også for oss alle når vi ser hva fattigdom gjør med lavinntektsgruppene.

Videre må dette også ses i lys av den store mangelen vi har på arbeidskraft i Norge. Vi hører stadig at utfordringene innen helse- og omsorgsyrkene ikke handler om penger, men om mangel på hender og hoder. Da må vi sikre oss at alle som kan faktisk bidrar med sin arbeidskraft. Blant de 753 deltidsansatte i Askøy har vi antakelig ganske mye «reservearbeidskraft» eller ubenyttet kapasitet om man vil.

Heltidskultur må bli mer enn slagord og gode intensjoner. Kommunen må finne ut hvordan vi kan få opp yrkesdeltakelsen blant «reservene» våre. Ikke minst er dette viktig likestillingspolitikk. Det er grunn til å tro at de fleste deltidsansatte i Askøy er kvinner selv om rapporten ikke sier noe om det.

I siste kommunestyremøte ble rapporten oversendt kommunedirektøren. SV vil følge med på at det blir forbedring på dette området.

Mona K Larsen
Askøy SV

Mona K Larsen, her sammen med Arild Iversen