SV om p-avgifter kommunale plasser

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 07. juni 2024
Oppdatert: 24. mai 2024
Lesetid: ca. 2 min

Her kan du lese SVs forslag i saken om å innføre P-avgifter. Kommunestyret hadde saken på dagsorden 23.5.24. Åge Rosnes fremmet dette i UTM, men er blitt litt bedre strukturert i dag. Arild Iversen holdt innlegget for partiet:

Slik saken nå foreligger er dette en ren fiskal avgift uten andre formål enn å skaffe inntekter til kommunen og vårt utsettelsesforslag synliggjør dette:

1) Saken utsettes for videre utredning, som følger: a) Det må legge fram en grundigere vurdering av hvordan avgiftene kan bidra til mindre utslipp, og å oppnå målsettingene i Miljøløftet.
b) Det må analyseres hvilke virkninger avgiften kan ha på transportmønster, kollektivtilbudene, lokalt næringsliv og pendlernes situasjon.

2) Kommunestyret anser at en avtale knyttet til Miljøløftet er en nødvendig forutsetning for videre prosess i denne saken. Det er etter kommunestyrets skjønn altfor høy risiko å ta denne dialogen og forhandlinger om medfinansiering på et senere tidspunkt. Kommunestyret derfor ber politisk ledelse ta kontakt med tilsvarende nivå i fylkeskommunen. Formålet er å få Askøys innfartsparkeringer på lik linje med den som er i Øygarden og Alver, hva gjelder fylkeskommunal medvirkning.

3) Saksutredningen har en mangelfull vurdering knyttet til at Kleppestøkaien tilrettelegges for langsiktig bruk som parkeringsområde. Kommunestyret ber om vurderinger i hvilken grad realisering av Kleppestøplanen vil kunne bli hindret eller forsinket som følge av de investeringer og driftsformer som er nødvendige.

4) Når saken legges frem på nytt foreslås det ikke parkeringsavgifter i andre soner enn «Sone A», som vist i det foreløpige sonekartet. Dette p.g.a dårlig kollektivtilbud nord på Askøy.

Mona K Larsen, her sammen med Arild Iversen