De borgerliges røde tall

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 03. juni 2024
Oppdatert: 02. juni 2024
Lesetid: ca. 1 min

I disse dager behandles regnskap 2023 i kommunen. Resultatet, som de borgerlige partiene har levert i fjor ble svakt. Utgiftene er høyere enn inntektene. Det tæres på reservene – sparegrisen er slaktet. Høyresiden har styrt i snart fem år og kan ikke skylde på andre enn seg selv.

Tallene er tydelige: Driftsresultatet er på minus 48,3 millioner kroner. Sparegrisen  ble tappet for 63,5 millioner kroner. Gjelden økte også i 2023.

Denne elendigheten ble varslet flere ganger i fjor. Da skulle man tro at de styrende partiene Høyre, FrP, Pensjonistpartiet, Venstre og KrF, ville se alvoret og fremme bedre økonomisk politikk for 2024. Men nei. Nå foreligger regnskapsrapporten for første fire måneder. Ifølge prognosen ligger det an til nye 60 millioner i underskudd i 2024. Merforbruket i avdelingene estimeres til 80 millioner! Sparegrisen vil antagelig bli tappet med ytterligere 82 millioner eller mer. Hvis dette fortsetter vil reservene antakelig være borte om ca ett år, altså til sommeren 2025. ROBEK-skiltet lyser og kommunen kan bli satt under administrasjon.

For ikke lenge siden hadde kommunen besøk av en KS-konsulent. Han definerte Askøys situasjon som «selvbestemt fattigdom».  Dersom Askøy kommune hadde vært et aksjeselskap, ville nok hele styret bli skiftet ut på første generalforsamling.

SV håper nå at det tas ansvar. Innbyggerne fortjener bedre. Vi har eldre, barn, unge, syke og omsorgstrengende som blir skadelidende med denne politikken.

Åge Rosnes
​​​​​​​folkevalgt for Askøy SV