Næringspark midt i LNF – skandalen fortsetter

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 20. april 2024
Oppdatert: 22. april 2024
Lesetid: ca. 2 min

I siste møte i Utvalg for teknikk og miljø gav de borgerlige partiene grønt lys for å fortsette planlegging med «Askøytippen Næringspark».

Den begredelige historien om dette området begynt i 2004. Da gav kommunen tillatelse til å deponere stein- og jordmasser her – da på et område på 20 daa. Askøytippen utvidet selv, ulovlig, området for deponering. Området som ødelagt var dobbelt så stor som tillatt.

I 2015 ble det videre gitt midlertidig tillatelse til å sette opp et asfaltverk her! De måtte etter mange klager og innsigelser flytte noen år seinere.

Nå har altså firmaet begynt å planlegge en næringspark i området. Hele 70 daa vil bli brukt. Dette sa altså Høyre, Frp og INP ja til i siste UTM-møte!

Næringsparken er i strid med kommuneplanen. Vi kan lure på hva som vitsen med slike planer når de aldri blir fulgt. Høyrepartiene sier ja til alt utbyggerne ber om – selv om det er i strid med planverk og naturhensyn. Kommunedirektøren omtaler utfordringer knyttet til Pollelvo, friluftsliv, tilkomst m.m. Men faglige råd og anbefalinger preller av på høyrepartiene som vann på gåsen. Planutkastet er også i strid med nasjonale og internasjonale retningslinjer og krav.

SV leverte forslag om å føre det planerte området tilbake til LNF. Men samtidig gikk vi inn for å sikre en mindre del av området for parkering for allmenn ferdsel; det er P-behov knyttet til tur- og friluftsliv i området. Vi takker Arbeiderpartiet og Askøylisten for støtte  til dette.

Utbygger bekreftet også på spørsmål fra SV at det hadde vært møter med politisk ledelse før de begynte på planarbeidet. Man kan lure. Bør ikke slike møter skje i åpenhet?

Åge Rosnes
SVs medlem i Utvalg for teknikk og miljø