Rosnes kritisk til høyrebudsjettet

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 19. april 2024
Oppdatert: 19. april 2024
Lesetid: ca. 2 min

I Utvalg for teknikk og miljø (UTM) 18.4. «Revidert budsjett 2024» på dagsorden. Dette avstedkom en protokolltilførsel fra SV fordi økonomistyringen i kommunen er fraværende. Det er det borgerlige partiene Høyre, FrP, Krf, Venstre og Pensjonistpartiet som har ansvaret for det KS-konsulenten kallte «selvpålagt fattigdom».

Her kan du lese protokolltilførselen:

Sak Revidert budsjett 2024

Viser til behandlinger av revidert budsjett. Utvalgene har laget seg en praksis der budsjett kun tas til orientering.

Dette er uheldig fordi fagutvalgene bør kunne uttale seg om kommunedirektørens (KD) kuttliste og endringer i opprinnelig budsjett. I det minste bør utvalgene drøfte forslag som berører egne områder.

Saken viser tydelig hvilken alvorlig situasjon Askøy kommune er i. KDs påviser at:

Årsbudsjettet for 2024 inneholder ufordelte og usikre innsparinger og inntektsposter.
Årsbudsjettet skal være i balanse og være realistisk.

Revisjonen nå skal, ifølge saken, bidra til at lovens krav tilfredsstilles.

Det er mange og store forslag som fremkommer i saken. Eneste konklusjon på dette er, etter mine begreper,  at Askøy kommune pr dags dato har et budsjett som både er urealistisk og uansvarlig.

Alvoret forsterkes når man leser vedlegget til saken; «ROBEK – Inn- og utmelding og statlig. Det er helt tydelig at Askøy kommune er i stor fare for å havne på ROBEK-listen om relativt kort tid.

På denne bakgrunn er uforståelig at utvalgene ikke går inn i realitetene. Det haster med tiltak, noe KD omtaler.

Partiene som er ansvarlig for situasjonen er Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet og Venstre. Da har selv valgt å drive på minimumsnivå som en av landets fattigste kommune. Selvpålagt fattigdom er en betegnelse blitt brukt om kommunen. Regningene går til innbyggere som har behov for kommunale tjenester: barnehagebarn, skoleelever, syke, eldre, omsorgstrengende, folk med funksjonshemminger.  I tillegg må renholderne ta en stor fellesregning med usikkerhet for arbeid og lavere pensjon. Nå er pendlerne neste for tur til å ta regning; Parkeringsutgift uten annet formål enn å skaffe inntekter til kommunen –  alternativ med bedre kollektivtilbud er ikke på plass.

Som SV-politiker vil jeg gjerne bidra med en annen kurs. Det bør satses på et spleiselag med en solidarisk og rettferdig eiendomsskatt der alle med store og verdifulle eiendommer bidrar. Tøffe tiltak innebærer politisk mot. Å ramme svake grupper er ikke forsvarlig. Tiltak som rammer usosialt og urettferdig på enkeltgrupper av befolkningen er ikke løsningen.

Åge Rosnes
SVs medlem i UTM