Ny kommunestyregruppe

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 28. oktober 2023
Oppdatert: 28. oktober 2023
Lesetid: ca. 1 min

Nå er de fleste verv i Askøy kommunestyre besatt. SV er ikke i posisjon, men lover aktiv, saklig og tydelig opposisjon.
Vi har tre i kommunestyret: Arild Iversen, Mona K Larsen og Rafael Cobo Garrido. Se bildet nederst i artikkelen.
Øvrige SVere. i råd og utvalg:
Formannskap: Arild Iversen fast medlem. Mona K Larsen er første vara og Rafael Cobo Garrido er 2. vara.
Arild Iversen sitter også i administrasjonsutvalget
Utvalg for Oppvekst og levekår: Tina E E Dale, nestleder. Varaer i rekkefølge: Rafael Cobo Garrido, Anne-Kristin Solheim og Isabella A Skogen Rojas.
Utvalg for teknikk og miljø: Åge Rosnes fast medlem. Varaer: Marita Nikolaisen, Einar Svendsen og Ida Julie Tollefsen.
Klagenemnda: Veronicka E Ruud, nestleder.
Mary T Solli blir første vara til Eldrerådet, Mona K Larsen andre vara til råd for menneske med nedsatt funksjonevne og Knut Fjellheim blir siste vara til Kontrollutvalget.