Avfallsanlegg i Marikoven?

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 11. oktober 2023
Oppdatert: 11. oktober 2023
Lesetid: ca. 2 min

Askøy SV ber om at kommunen uttaler seg om søknaden om avfallsanlegg på tomten til Chemco i Marikoven. Da plan 413 var til behandling i kommunestyret, stemte Miljøpartiet de grønne og SV imot.

Jeg viser til at Statsforvalteren har en sak på høring, se linken her:

https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/hoyringar/2023/11/jordtippen-as-sokjer-om-etablering-av-avfallsanlegg-i-marikoven/

Saken handler om å etablere et anlegg for avfallshåndtering. Dette er på en tomt tett ved et boligområde i Marikven. Opp gjennom årene har det være en rekke utfordringer knyttet til industriell virksomhet. Forurensing og støy er blant disse utfordringene.

Sist kommunen behandlet sak om aktivitet på dette stedet var i UTM-sak 820, Plan 413. Kommunestyret har gjort vedtak. Det er ikke mulig for publikum å finne saksdokumenter eller møtereferat på kommunens hjemmesider. (Dette er for øvrig et demokratisk problem som bør rettes opp så snart som mulig.)

Høringsfristen satt av Statsforvalter er 10. november. Jeg mener kommunen bør gi uttalelse i saken. Dette handler både om å ivareta innbyggernes interesser og selvsagt også å sikre at kommunestyrets vedtak følges. Jeg viser her kun til ett eksempel: I k-saken ble blant annet følgende vedtatt: «All forurensing som hører til eiendom, både på land og i sjø må fjernes. Før tiltak utføres, må området der tiltaket skal utføres, være ryddet for forurensing. Denne opprydningen må være godkjent av Fylkesmannen i Vestland».

Nå erfarer jeg at et møte i Utvalg for teknikk og miljø 16.10. er avlyst. SV hadde tenkt å ta høringen opp i det møtet.

Det haster med å ta affære. Kommunen bør behandle saken. SV ber ordfører og kommunedirektør snarest ta nødvendig initiativ til å få sendt høringsuttalelse.

Rafael Cobo Garrido
gruppeleder SV

Bilde av gruppeleder i SV, Rafael Cobo Garrido
Rafael Cobo Garrido