UANSVARLIG ØKONOMISK STYRING

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 04. oktober 2023
Oppdatert: 06. oktober 2023
Lesetid: ca. 2 min

Formannskapet i Askøy har nettopp fått oppdaterte regnskapstall og prognose for kommunens økonomi ut året. Det er skremmende lesning.

Med Høyre, Fremskrittpartier og Pensjonistpartiet i spissen har kommunen nå stø kurs i retning ROBEK, en statlig variant av skifteretten, der kommunen mister store deler av sin økonomiske styringsrett. Prognosen ut dette året er 34 millioner kroner i minus.

Underskuddet kommer til tross for en ekstrem flaks:

Samlet gir dette 94 millioner ekstra inntekter. Underskuddet reddes litt av disse gevinstene, men flaksen alene strekker ikke helt til for de blå-blå. I tillegg må de tappe sparekontoen til kommunen (disposisjonsfondet) med 74 millioner. Dette er trolig på pallplass når det gjelder å tømme sparegrisen på ett år.

Det dreier seg altså om 94 millioner i tilfeldige inntekter, tapping av sparekontoen med 74 millioner og et underskudd på 34 millioner. Samlet sett er det 200 millioner kroner eller drøye 6.600 kroner per askøyværing, et regnestykke som illustrerer uansvarligheten.

Det er under tre måneder igjen av året. Underskuddet er nok umulig å rette opp. Flaksen er nok brukt opp. Partiene drev valgkamp på at «kommunen var veldrevet» og at man klarte seg utmerket godt uten eiendomsskatt. Det er klart at man kan levere gode resultater når man utsetter problemene og holder de skjult for velgerne til etter valget. Rapporten er hårreisende.

Der går det frem at «budsjettet tar ikke høyde for økte kostnader». Det er ganske utrolig at inflasjon, dyrtid og kostnadsøkninger var ukjent for disse partiene i desember i fjor. Kommunedirektøren beskriver situasjonen som «bekymringsfull» og slår fast at «driftsutgiftene er høyere enn inntekten».

I SV er vi redd for kvalitet i skolenebarnehagene, eldreomsorgen og for helsetilbudet til innbyggerne våre. Med manglende satsning på tilbud til barn og unge hoper problemene seg opp, noe vi vil gjøre vårt beste for å unngå. Det må bli slutt på å feie problemer under teppet! 

Alle som eier en bolig, vet at vedlikeholdet blir mye dyrere på sikt om man ikke jevnlig vedlikeholder. Igjen banker ROBEK på døren. Kan flaksen redde oss denne gangen også?

SV finner ikke på disse tallene, de er hentet fra kommunedirektørens saksutredning. Interesserte lesere kan finne hele dokumentet her.

Arild Iversen, Askøy SV

Bilde av Arild Iversen, Askøy SVs ordførerkandidat
Arild Iversen, SV.