Da er valget over for denne gang!

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 16. september 2023
Oppdatert: 16. september 2023
Lesetid: ca. 2 min

Det er med ærbødig respekt for demokratiet jeg når går inn i min første periode i kommunestyret i Askøy kommune etter fire år i underutvalg for teknikk og miljø («byggesaker»).

Det ble en sterk oppgang med 2,7 prosent for Askøy SV. Med 1194 stemmer, altså 8,4 % av dem som stemte og ett nytt mandat i kommunestyret, har vi fått et godt fundament for å drive politikk på øyen.

Trioen Mona Larsen, Rafael Cobo og jeg vil fremme en politikk som verner om miljøet, og ivaretar dem som har det vanskelig i overflodssamfunnet.

Jeg vil takke alle som har stemt på oss og alle som har gitt meg en slenger eller personstemme. Det er veldig kjekt å vite at så mange fra andre partier også har tillit til at jeg kan gjøre en god jobb i kommunestyret. Jeg vil også spesielt takke de mange velgerne fra Rødt Askøy som har stemt på oss denne gangen. Dere kommer sikkert tilbake i kommunestyret i neste periode.

Så til reklamen. Trenger vi SV? Jeg siterer Per Fugelli.

«De sosialistiske partiene har lagt vekt på å lage en rettferdig grunnmur som alle, ikke bare de ressurssterke, kan bygge frie liv på. Også friheten skal deles, har vært deres motto. Derfor har sosialistene gått inn for sterke fellesordninger innenfor helse, utdanning, arbeidsliv og trygd.

Det var ikke et rosetog som førte velferdsstaten frem. Det var et stridstog ledet av arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen. De fleste med makt, jord og penger ville ikke ha et samfunn preget av frihet – sammen. De vil ha friheten for seg selv. Fabrikkeierne, storbøndene, skipsrederne, embetsmennene – og deres parti Høyre kjempet mot det nye samfunn som ville dele på friheten.»

– Vi vil dele på friheten og derfor er slagordet vårt «For de mange – ikke for de få.»

Arild Iversen, SV påtroppende gruppeleder

Bilde av Arild Iversen, ordførerkandidat for Askøy SV