Stem sosialt venstreparti – SV!

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 05. september 2023
Oppdatert: 06. september 2023
Lesetid: ca. 2 min

SV har vært og er svært bekymret for den negative utviklingen vi har sett når det gjelder sosialpolitikken.  Mange av de av oss som sliter økonomisk har gjennom mange år opplevd kutt i ytelser, innstramminger i trygd. Dette har særlig rammet syke, uføre og arbeidsledige. Listen over Solberg-regjeringen kutt er lang. Etter siste stortingsvalg har regjeringen, etter påtrykk fra SV klart å rette opp i noe av elendig høyrepolitikk.

Askøy SV har sloss samme kampen her. For noen år siden fikk vi endelig gjennomslag for at sosialhjelpsatsene skulle opp på statlig norm. Det hjalp litt. Etter hvert ble det også aksept for at barnetrygden skulle holdes utenfor når støtten skulle beregnes. Det er heldigvis lyspunkter.  Men det er oss på venstresiden som må gjøre jobben. Høyre er ikke interessert.

I valgkampen arrangerte Rødt og SV et møte med viktig tema: Velferd og sosial trygghet. Her fikk vi høre om folks økonomiske problemer og hvilket byråkrati som ofte møter dem som må søke hjelp. Særlig sterkt var det å høre de fra Veteranene som fortalte om manglende oppfølging og at de måtte hjelpe folk med matutdeling i stadig økende grad.

Vi har flere poster på programmet som vil virke omfordelende og utjevnende. Kløften mellom de som har og de som sliter må bli mindre. Vi ønsker å øke sosialhjelpen, innføre frikort for minstepensjonister som har store utgifter til helsetjenester og medisiner. Vi vil at trygghetsalarm skal bli gratis for de som trenger en slik. Det skal ikke straffe seg å trenge alarm. Sammen med SV sentralt vil vi presse på for at SFO skal bli billigere og til slutt gratis. Vi arbeider også med at staten skal ta større ansvar for vann og kloakk slik at gebyrene holdes lave. De to siste punktene viser også viktigheten av å være med i et nasjonalt parti, da kan vi ha innflytelse på flere nivå.

Rafael Cobo Garrido
tredjekandidat Askøy SV

Bilde av gruppeleder i SV, Rafael Cobo Garrido
Rafael Cobo Garrido