Hvordan bygge skole på Erdal?

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 03. september 2023
Oppdatert: 03. september 2023
Lesetid: ca. 2 min

Det er flott at skolebygging på Erdal er blitt en valgkampsak. Behovet for ny skole bør være tydelig for alle. Ungdomsskolen er full. Det samme er  barneskolen og her har Høyre og FrP reist en brakkeby som mest minner om et anleggsområde.  Skolebarna fortjener bedre.

Dessverre har byggingen blitt trenert. Da det kom innspill fra noen grunneiere om å flytte hele prosjektet til Hopastykket, så grep Høyre dette begjærlig. Nye år med utredninger ble sløst vekk. Nå kan sikkert enkelte blåøyd hevde at det er lurt å utrede alternativer grundig. Når det gjelder Hopastykket burde man visst bedre. Dette ligger i Landbruks- natur og friluftsområde, altså LNF. Enhver som kan litt om offentlig forvaltning og ikke minst statens rolle i slike saker, burde forstå hvor umulig dette var. SV fikk rett i vår kritikk av blindsporet.

Nå skal Høyre og FrP satse på bygging ved såkalt Offentlig-Privat-Samarbeid (OBS). Som Aps Jannicke B. Clarke nylig påpekte er dette en fordyrende løsning som også krever mer byråkrati. Vi bør vel også kunne lære litt av hva som har skjedd med nytt Sotrasamband.  En gigantisk skandale der skattebetalerne får svi på pungen. Der har de brukt OPS-modellen. Bergens Tidende har skrevet mye om prosjektet. Modellen er også frarådet av administrasjonen i kommunen vår.

Skolebygging krever penger. Kommunedirektøren har vært tydelig på at skoler ikke kan bygges med nåværende økonomiske situasjon og gjeldsbyrde. SV savner svar fra flere partier hvordan de skal skaffe penger. For oss er det tre tiltak som kan bidra til bygging: salg av byggeland på Byneset, salg av tomter i Kleppestø til utvikling av sentrumsplanen og å skaffe merinntekter. Det er veldig kjekt med valgløfter, men mer troverdig og seriøst dersom man viser til hvordan få det til.

Godt valg!
Mona K. Larsen, 2. kandidat SV, Erdal
Åge Rosnes, listekandidat nr 7 Erdal