«Fordi forandring fryder»

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 29. august 2023
Oppdatert: 29. august 2023
Lesetid: ca. 2 min

Dette er overskriften på SVs brosjyre som er delt ut i postkassene i år. Det er alltid gøy med bokstavrim, men det ligger stort alvor bak formuleringen. For sjelden har Askøy opplevd så mye stillstand og lite handlekraft. Noen eksempler:

Kommuneplanens arealplan (KPA) er den viktigste planen vi har i kommunen. Her bestemmes bruk av arealer, senterdannelser, og andre prioriteringer som har stor betydning for innbyggerne og næringslivet. Denne planen skulle vært revidert for flere år siden. Hva har skjedd? Ingenting. Nå er det klart at planen ikke fremlegges før ut på høsten og kan neppe vedtas før i 2024.  På fire år har ikke planen flyttet seg en millimeter. Rett nok med ett unntak: flertallet i formannskapet ønsket å innlemme Eidsvika og Tressmarka som område for cruisehavn. En politisk saksbehandling som savner sidestykke!

Nå har selvsagt administrasjonen arbeidet med planen, men med mangel på folk og ressurser så går det sakte. Med politisk vilje hadde planen vært ferdig for lengst. Beklager, men dette er en skandale etter mitt syn.

Så har Clark (Ap) og Thorsen (Al) helt rett når de i media påpeker samme unnlatelesesynd med Kleppestøplanen. Masse skryt til dem! For heller ikke her har noe skjedd.  Kaien er fortsatt en gigantisk parkeringsplass, og ingenting annet. Hvor er vyene om spisesteder, kultur, levende sentrum? Ikke hos Høyre i alle fall.

Vi skulle bygget skoler. Erdal står for tur. Her har planene vært klare lenge. Men stadige utsettelser og trenering har skjedd. Nå har man funnet, enda en gang, på å vurdere OPS-løsning. En modell som tar lenger tid og som koster mye mer. Hva med å lære av skandalen nye Sotrasambandet?

I forrige periode startet kommunen med «Partnerskap mot mobbing». Her deltok nesten 20 ulike aktører i felles innsats for å redusere mobbing. Idrettsrådet, ASM, skolene, fagforeningene var blant aktørene. Partnerskapet var forankret i daværende politisk ledelse. Utvalgsleder Garrido Cobo var primus motor. Resultatene kom: det ble nedgang i mobbingen, vi var på rett vei. Da ny politisk ledelse overtok i 2019 ble det vellykkete prosjektet og samarbeidet straks lagt i en skuff. Siden har ingen hørt noe.

På toppen av det hele: med Høyre i ledelsen har kommunen satt ny askøyrekord i gjeld. Nå skylder hver oss 130 000 kroner og det er ingen lysning i sikte. Å bruke kredittkortet var ikke god høyrepolitikk i tidligere tider.

I valgkampen står Høyrefolk frem og skal plutselig få fart på kommunen.  Mange lurer på hvorfor man har sittet stille i fire år uten å gjøre noe, for så å hevde stort tempo? Listen kan nemlig gjøres lenger: manglende vedlikehold,  Vatnavatnet gror igjen, ingen fattigdomsbekjempelse, rusutfordringer, drikkevann på Fromreide. Dessverre har Askøyværingen lengdebegrensninger på innleggene.

Som listekandidat for Askøy SV håper jeg på støtte. Vi i SV ønsker en veldrevet kommune med forandring, utvikling og bedre tjenester til folk. Forandring fryder!

Åge Rosnes
listekandidat SV

Åge Rosnes står påSVs valgliste