FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK ER GOD ELDREPOLITIKK

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 24. august 2023
Oppdatert: 22. august 2023
Lesetid: ca. 2 min

Askøy SV har programfestet at alle over 80 år i kommunen skal få tilbud om hjemmebesøk. Hensikten med besøket skal være å få kartlagt tema som sikkerhet i hjemmet, fysisk helse, boforhold, selvhjulpenhet, ernæring, sosialt nettverk, hjelpemidler og aktiviteter. Besøkene bør i større grad vektlegge helsefremmende enn sykdomsforebyggende forhold.

I dag skjer tilsvarende besøk når den eldre eller pårørende har rapportert behov. Det har vært en god ordning. Men SV vil ta dette lenger. Med vårt forslag vil en kunne sette inn tiltak tidligst mulig og før sykdom inntreffer.

Mange kommuner har allerede en slik ordning, blant andre Bergen. Med den økende andelen eldre i vår vil slike besøk kunne bidra til bedre bokvalitet og eldre kan klare seg lenger i egen bolig.

I de kommunene som har etablert ordningen er det laget metodikk og verktøy som også kan overføres til Askøy. Ordningen krever selvsagt både personell og kompetanse. SV tror tiltaket vil lønne seg på sikt.

I en nylig avlagt rapport opplyses det at over halvparten av de som har fått tilbud om slikt besøk har takket ja.  De kommunene oppsummerer at erfaringene så langt er positive. Ordningen, som er frivillig, er fremdeles lite kjent, men dette handler om informasjon. Askøy SV har tro på forebyggende hjemmebesøk og vil prøve å få dette innført i vår kommune. Og best av alt: SV har dekning for sine forslag.

Mona K Larsen

Askøy SVs andrekandidat

Mona K Larsen, her sammen med Arild Iversen