Arild Iversen som ordfører!

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 24. august 2023
Oppdatert: 24. august 2023
Lesetid: ca. 2 min

Av: Sølvi Folkedal    Silje Guleng     Liv Axdal    Sigrun Haarklau    Gørild Wold
Linda Brynjulfsen      Janniche K. Eichner     Ida M. Hellebø      Ann-Alise Leirheim

Vi som har signert dette innlegget står ikke på valg 11. september, men vi er brennende opptatt av politikk og hvordan Askøy skal utvikle seg i årene som kommer. Vårt parti i år er SV og vår ordførerkandidat er Arild Iversen.

Arild er legen uten grenser vil kanskje mange si. Han har et bredt engasjement og er svært kunnskapsrik. I yrket som lege har han hatt ulike roller; fastlege, legevaktlege, smittevernlege og nå er han assisterende kommuneoverlege i Bergen.

Han er opptatt av kvinnehelse, noe et godt innlegg i avisen 8. mars i år tydelig viste. Ulike sykdommer virker forskjellig på kjønnene. Det er forsket for lite på kvinnehelse og vi ser at helsevesenet dessverre nedprioriterer kvinners helse.

Arild har engasjert seg i politikken i Askøy. Han har vært folkevalgt i fire år og har representert SV i Utvalg for teknikk og miljø. Han er med i SVs helsepolitiske utvalg på nasjonalt nivå. Nå er han førstekandidat og ordførerkandidat for partiet. Med sitt lune vesen, og rause holdning tror vi han passer utmerket til rollen. At han i tillegg er flink med tall og har humoristisk sans skader virkelig heller ikke. Arild er far til to barn som går på barneskolen.

Askøy SV er det partiet som har flest kvinner på sin valgliste og har en kvinneandel på nesten 60 prosent.  Arild Iversen er feminist og vil samtidig fremme rød-grønne standpunkter i askøypolitikken. Skal vi sikre utjevning, en bedre klimapolitikk og ivareta naturen så trenger vi å styrke venstresiden.

Vi heier på SV og på Arild Iversen ved årets kommunevalg!

Sølvi Folkedal    Silje Guleng     Liv Axdal    Sigrun Haarklau    Gørild Wold

Linda Brynjulfsen      Janniche K. Eichner     Ida M. Hellebø      Ann-Alise Leirheim