Fire nye år med stillstand, eller fellesløft for Askøy?

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 19. august 2023
Oppdatert: 19. august 2023
Lesetid: ca. 2 min

Utfordringer på grunn av økt rente, strømpriser, inflasjon og høye kommunale avgifter er noe mange kjenner på. Det har samtidig gått inflasjon i å være garantist mot eiendomsskatt på Askøy, som i motsetning til 90 % av landets kommuner ikke har en slik skatt.

Vi legger her fram Askøy SVs forslag om en rettferdig og omfordelende eiendomsskatt. Velgerne må også merke dere at det er flere partier som opererer med valgløfter langt utover hva lommeboken tillater. Hvor skal de ta pengene fra?

For å hjelpe dem som har minst og for å kunne videreutvikle Askøysamfunnet, foreslår vi en rettferdig og omfordelende eiendomsskatt. Denne vil gjelde boliger med markedsverdi over 4 000 000 kroner, samt næringseiendom og fritidseiendommer. Om husstanden har samlet inntekt under seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden (711 720 kr) kan man søke om fritak. Dette beløpet er 2,6 ganger minstepensjon og minste uføretrygd, slik at disse gruppene ikke trenger tenke på eiendomsskatt.

Dyrtiden rammer hardest dem som har minst fra før og pengene vil bli brukt for å øke sosialhjelpssatsene, innføre et kommunalt frikort for helsetjenester, redusere prisen på SFO og innføre søskenmoderasjon for familier som har barn både i skole og SFO.

Vår eiendomsskatt er omfordelende og rettferdig, der de med store boliger og større økonomiske overskudd bidrar litt mer til fellesskapet. Overskuddene deres reduseres litt, mens andre får hodet over vannet. Noen kan spare litt mindre i aksjefond, mens andre får mat på bordet.

Høyresiden kaller dette usosialt, men vår modell med et høyt bunnfradrag og fritak for dem med lave inntekter, gjør at dette argumentet er ugyldig. Vår rettferdige og omfordelende eiendomsskatt treffer godt og gjør at vi kan investere i Askøysamfunnet, noe alle vil dra nytte av.

Vi vil bl.a. satse på solceller, skoler, søskenmoderasjon og sosialsatser. Høyresiden kan ikke det og vil bli sittende og administrere en gjeld på 3,8 milliarder kroner, med et magert økonomisk handlingsrom og et Askøy som fortsetter å henge etter i samfunnsutviklingen. Dette går ikke lenger, og vi mener Askøy fortjener forandring – vi vil at Askøy skal være noe å være stolt av og ikke bare en soveby.

Med nytt høyrestyre vil bestemor bli satt ut på anbud mens cruiseskipene seiler inn i det som var uberørt natur og nitrogenoksidene fra cruiseskipene faller ned over øyen vår. Dispensasjoner fra skolekapasitet utleveres i et rykende tempo og sikrer at brakkeskolene fortsetter sin seiersgang på Askøy, hvor strandsonen nedbygges og det offentlige forfallet fortsetter.

Om velgerne er interessert i mer nøyaktige beregninger, kan de prøve vår kalkulator, som gir et anslag på skatten: KALKULATOR

Med vennlig hilsen,

Arild Iversen
Ordførerkandidat
Askøy SV

Bilde av Arild Iversen, ordførerkandidat for Askøy SV