Innvandrerråd i Askøy

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 31. mai 2023
Oppdatert: 31. mai 2023
Lesetid: ca. 2 min

SVs Veronicka E. Ruud tar på nytt til orde for at kommunen skal opprett et innvandrerråd. Les innlegget, som er publisert i «Askøyværingen» her:

Askøy SV har tatt til orde for å prøve å etablere et innvandrerråd i kommunen. Dette kan ha en rådgivende rolle, både for innbyggerne, administrasjonen i kommunen og for politiske organer. Dette er prøvd med stort hell i andre kommuner.

På linje med våre andre to råd, Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne, kan et innvandrerråd ta opp saker som berører personer med innvandrerbakgrunn.

Rådet kan bestå av både politikere og innbyggere med innvandrerbakgrunn. Detaljene her bør utredes mer.  Et viktig moment er at kommunedirektøren må ha en representant som stiller på møtene, lager innkalling og skriver referat.

SV har tatt opp dette både i spørsmål til ordfører og ikke minst skriftlig forslag i Utvalg for oppvekst og levekår. Da ble forslaget sendt over til utvalget som skal revidere reglementet for politisk organisering. Dessverre nekter ordføreren å kalle inn dette utvalget. Derfor ser det ut til at vi må vente på ny ordfører før forslaget kan bli vedtatt.

SV håper på bred oppslutning om dette og går gjerne i dialog med andre partier for å drøfte detaljene i mandat og funksjon.  Vi har mange i kommunen med innvandrerbakgrunn og tror de kan spille en viktig rolle i samfunnet vårt til beste for hele Askøy.

for Askøy SV
Veronicka E. Ruud, listekandidat