Høyre salderer med skolene!

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 31. mai 2023
Oppdatert: 31. mai 2023
Lesetid: ca. 2 min

For noen uker siden skrev SVs Veronicka E. Ruud et innlegg med tittelen «Skolen er igjen en salderingspost på Askøy». Nå må vi beklageligvis komme med en oppfølgning, for administrasjonen har gjort beregninger: Det er behov for 75 til 80 millioner kroner for at alle lovkrav til askøyskolene kan kunne oppfylles.

I den politiske saksutredningen fra administrasjonen, som legges fram for politisk behandling, ser vi at det mangler folk og ressurser over hele linjen: Lærere, spesialpedagogisk hjelp, ikke-pedagogisk personale, kontoransatte og så videre. Dette er situasjonen etter fire år med budsjettene til Høyre, Frp, Pensjonistpartiet og de andre i flertallet. Dette er de samme partiene som skryter av en «veldrevet» kommune.

Vi ser nå hva en «veldrevet» kommune innebærer for skolebarna våre: Både et dårligere fysisk og psykisk arbeidsmiljø enn hva SV ønsker. Elevenes problemer rammer også lærerne. Askøyskolene har er et vedlikeholdsetterslep på titalls millioner og utfordrende skolemiljø flere steder. De svakeste elevene får ikke den hjelpen de trenger med spesialpedagogisk undervisning, med de katastrofale konsekvenser dette får for deres utvikling og livsutfoldelse nå og senere i livet. Det mangler tretten årsverk for å få nå de nasjonale lovkravene, skriver administrasjonen i saksutredningen.

Askøy bruker 8.770 kroner mindre per elev enn gjennomsnittet i norske kommuner. Differansen utgjør hele 38,6 millioner kroner. I forhold til sammenlignbare kommuner, differansen på 23 millioner kroner hvert eneste skoleår. Den åpenbare konklusjonen er at Høyre og flertallspartiene bruker skolen og ungene våre som en salderingspost.

Vi krever handling! Kommunestyret er skoleeier, og det er skoleeier som må gi skolene de rammene de trenger for å tilfredsstille de lovpålagte kravene og for å fungere på en god måte.

Flere ganger har askøypolitikere sagt at dersom barna ikke får den hjelpen de trenger i skolen, er det ordføreren sitt ansvar. Jeg påstår at her på Askøy er det også Yngve Fosse (H), Stig Abrahamsen (Frp), Kurt Hæggernæs (PP) og resten av flertallet sitt ansvar. De gambler med barnas skolegang og fremtid. Det må bli slutt på nedskjæringene! SV går derfor til valg på at barna, kommunens framtid, sikres bedre forhold ved at vi prioriterer skolene våre.

Rafael Cobo Garrido, Askøy SV