Miljøveiledere i skolene, takk!

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 22. mai 2023
Oppdatert: 22. mai 2023
Lesetid: ca. 2 min

Dette innlegget hadde Askøy SVs gruppeleder i Askøyværingen nylig:

I siste kommunestyremøte forslo SV å ansette flere miljøveiledere i skolene våre. Bakgrunnen var en sak som viste at kommunen har spart 3,3 millioner på lærerstreiken i fjor. Dessverre ble SV stående alene med forslaget.   SV var pådriver da ungdomsskolene fikk en miljøveileder hver for fem år siden. I tillegg ble det ansatt en tilsvarende på kulturavdelingen med tanke på å drive forebyggende arbeid innen frivillig sektor. Alle mener dette var et vellykket grep. De andre partiene ville ha mer utredning og se saken i sammenheng med andre oppgaver. Det kan vi forstå. Men likevel vet vi nok om problemene i skolene våre. Det er nok å vise til lokalavisens mange oppslag om mobbing, bråk og utagerende adferd. Skolemiljøet er en utfordring både for elever og ansatte. Mange mener at det er covi19-situsjonen i 2021 og 2022 som gjør at vi ser større utfordringer nå enn tidligere. Uansett, det haster med å handle. SV mener vi vet nok til at ansettelse av miljøveiledere vil være forsvarlig. I utgangspunktet skulle i tillegg alle skoler få en miljøveileder, men den utviklingen har høyrepartiene stoppet opp.

Hvis vi hadde fått flertall, så kunne vi rukket å ansette til skolestart høsten 2023. Nå går bokstavelig talt både vår, sommer, høst og vinter før vi kan styrke skolene på denne måten. Vi skal også huske at flertallet i kommunestyret de siste årene har redusert antallet assistenter i skolene også. Det er å gå i feil retning.

Noen har tatt til orde for å bruke de 3,3 millionene til å øke lønnen til lærerne i skolen. Dette vil være en inngripen i forhandlingssystemet som SV ikke kan være med på. Lønn skal partene i arbeidslivet ordne med, ikke lokalpolitikere.

Rafael Cobo Garrido

Askøy SV

Bilde av gruppeleder i SV, Rafael Cobo Garrido
Rafael Cobo Garrido