SV satser på eldrehelse: tre tiltak for en trygg alderdom

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 15. mai 2023
Oppdatert: 13. mai 2023
Lesetid: ca. 2 min

Det var utrolig kjekt å lese at Høyre nå har kommet til samme konklusjon, som vi har hatt i mange år: «å tilby flest mulig hele stillinger og en økning av antallet lærlinger innen fagområdet». Nå som hele venstresiden og Høyre ser ut til å være enige, blir det forhåpentligvis et bredt flertall for denne viktige saken.

Men vi gir oss ikke med det! For i lys av utfordringene med eldrebølgen vil Askøy SV løfte vår satsning på eldrehelse i kommende periode til nye høyder, med mål om å gi eldre innbyggere en trygg alderdom i sine egne hjem. Vi ønsker å presentere tre viktige tiltak som vil styrke omsorgen for eldre på vår vakre øy:

Det første tiltaket er å tilby gratis trygghetsalarmer til dem som har behov for det. Dette vil gi eldre en følelse av trygghet og sikkerhet i sin hverdag, samtidig som det gir deres pårørende ro i sjelen. Denne enkle, men effektive løsningen, vil bidra til å redusere frykten for fall og andre uforutsette hendelser, og vil dermed kunne forhindre unødvendige sykehusinnleggelser.

Det andre tiltaket vi ønsker å innføre er «trygghetsbesøk» til alle over 80 år som ikke allerede mottar hjelp fra kommunen. Dette besøket vil gi verdifull informasjon og råd om hvordan eldre kan tilpasse sine hjem for å redusere risikoen for fallulykker, fordi eldre rammes særlig av fall- og bruddskader med høy risiko for tidlig død. Videre vil eldre få informasjon om tilgjengelige hjelpemidler og tjenester som kommunen kan tilby. Gjennom dette tiltaket håper vi å bidra til at eldre kan bo lengre hjemme og oppleve en bedre livskvalitet.

Det tredje tiltaket er et kommunalt frikort etter modell fra SV-styrte Oslo. Med en slik løsning vil de av askøyværingene med trangest økonomi slippe egenander for legebesøk og medisiner, noe som også vil omfatte mange eldre. Dette vil gi økonomisk avlastning for de som trenger det mest og sikre at denne gruppen av eldre får tilgang til nødvendig helsehjelp uten at økonomien blir en hindring.

Som ordførerkandidat for Askøy SV og lege med spesialisering i samfunnsmedisin, er jeg sikker på at disse tre enkle tiltakene vil gi store gevinster både for de eldre innbyggerne og for samfunnet som helhet. Ved å sammen å satse på eldrehelse og forebyggende tiltak, kan vi bidra til at flere eldre får muligheten til å bo hjemme lengre og oppleve en tryggere og mer selvstendig alderdom.

Med vennlig hilsen,

Arild Iversen
Ordførerkandidat for Askøy SV

Bilde av Arild Iversen, Askøy SVs ordførerkandidat