Som Askøyværing blir eg eitrande forbanna når:

Publisert av: Åge Rosnes Publisert: 10. mai 2023
Oppdatert: 10. mai 2023
Lesetid: ca. 2 min
  1. Landets ledelse og høyresiden vil (videre)utvikle olje- og gassnæringen, en næring som fyrer opp under klimaendringene og som sannsynligvis vil ramle sammen i løpet av 2030-årene. I så fall vil ny letevirksomhet, som primært betales av staten, altså deg og meg, være totalt bortkastede ressurser som i stedet burde vært investert i grønn næringsutvikling.

2. Landets ledelse og høyresiden lar kraftselskapene herje fritt med våre vannressurser og true vår forsyningssikkerhet. Forutsatt samme nasjonale forbruk vil en optimal offentlig styring av vannmagasinene over tid gi like mye kraft til eksport som i dag og dermed solidarisk bidra like mye til Europas grønne skifte, men ikke til like stor profitt.

3. Regjeringen legger seg flat for EUs rovdyrkapitalisme og ikke vil sikre norske husstander og næringsliv stabilt rimelig grønn kraft hele året. De brutale svingningene i strømprisene viser at det her er feil å tilbe markedsliberalismeguden fra Brussel. Mulighet for strømsløsing kan enkelt forhindres ved å innføre et flerprissystem. Dagens strømpriser i Sør-Norge og Askøy er regelrett tyveri fra deg og meg.

4. Kommuner og stat lar private utbyggere av vindturbiner på land få ødelegge lite berørt natur, samtidig som de gjennom lån fra datterselskap i skatteparadis kan slippe å betale skatt. Vi bør sikre offentlig forvaltning av all strøm, og sikre hjemfallsrett av privat kraftproduksjon på lik linje med vannkraften.

5. Landets ledelse ikke har lagt til rette for å ta en ledende rolle i det grønne skiftet, slik vi gjorde da vi dannet Statoil for å håndtere oljealderen. Ikke minst burde vi gi fattige land hjelp til å utvikle næringsliv basert på grønn energi. Afrika oversvømmes daglig av enorme mengder solenergi som kan høstes på ulike måter, bl.a. til å skaffe rent ferskvann.

6. Landets ledelse ikke har sørget for et mer rettferdig skattesystem som reduserer forskjellene mellom fattige og rike. I Norge øker både antall fattige og antall mangemillionærer/milliardærer.

7. Askøys ledelse i offentlige anbudskonkurranser ennå ikke klarer å vektlegge natur og klima tungt, på lik linje med økonomi.

8. Vi ikke klarer å tilrettelegge en utrolig vakker «kommunelandsby» på Kleppestøkaien

9. Vi ikke klarer å bygge boligkomplekser på Askøy som er så sexy og eldrevennlig at vi (50/60+) velger å kjøpe oss inn og dermed sparer kommunen for store fremtidige utgifter.

10. Askøyværinger ikke forstår at vi får det beste samfunnet hvis «alle» stemmer SV til høsten, selv om jeg ennå ikke har fått mine partikolleger med på å gå inn for å bygge sydenanlegg og dermed redusere behovet for forurensende sydenreiser.

Einar Svendsen, medlem i Askøy SV og listekandidat 2023
(innlegget er nektet inntatt i lokalavisen «Askøyværingen» (red.anm)

Einar Svendsen holder foredrag